۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه

مارکیزیو و چرچی، مردان کلیدی دربی دلاموله

شهر شمال غربی ایتالیا اماده دربی حساس اش است، دیداری که همیشه از اهمیت زیادی برای هر دو تیم برخوردار است و هر یک به دنبال گرفتن هر سه امتیازش هستند. روی نیمکت هر دو تیم و در ترکیب این دو تیم مربیان و بازیکنانی حضور دارند که تنها به پیروزی می اندیشند و مطمئنا شرایط جدول در نتیجه این دیدار تاثیر زیادی نخواهد داشت. دربی ای که همانند هر دربی بزرگ فوتبال، برتری در ان بستگی به تمرکز و انگیزه بازیکنان دارد. و در این میان مطمئنا برخی بازیکنان بیش از سایر هم تیمی های شان می توانند تاثیرگذارتر و موثر تر باشند. برای این دربی در ترکیب یووه از کلودیو مارکیزیو در کنار وی از جان لوئیجی بوفون نام می برند و در سوی دیگر میدان از السیو چرچی که می تواند با نمایش و حرکات خاص خود تاثیر بیشتری در موفقیت تیم شان داشته باشند. جان لوئجی بوفون درون دروازه می تواند با واکنش های خاص خود از دروازه برابر حملات تورینو محافظت کند و با شروع های موفق و رساندن توپ به مهره ای که در شرایط مناسبی قرار دارد حمله ای را برای یووه مهیا کند. و در میانه میدان کلودیو مارکیزیو می تواند پس از مدتها نگاه ها را معطوف هنر خود کرده و تاثیرگذاری خود را بار دیگر ثابت کند. در صورتی که کلودیو بتواند خلاقیت و هنر بازی خود را به رخ رقیب بکشاند و با خلق فرصت ها به مهاجمین یووه که پیش بینی میشود توس و میرکو باشند، در گلزنی کمک کند، هم کونته و هم هواداران را از بازگشت دوباره اش خرسند خواهد کرد. کلودیویی که در این فصل با وجود اسیب دیدگی دور از انتظار ظاهر شده و نیاز به فرصتی دارد که بار دیگر شایستگی های منحصربه فردش را نشان دهد. اما در سوی دیگر میدان و در ترکیب رقیب السیو چرچی، بازیکنی فانتزی و بسیار ریزنقش که با حرکات سرعتی و زیبایش می تواند خط دفاع بانوی پیر را ازار دهد، مهره ای که ونتورا، مربی تورینو توجه و امید زیادی به او و هنرش دارد و امیدوار است با او بر یووه غلبه کند. باید منتظر ماند و دید که ایا کلودیو و هم تیمی هایش با توجه به توانایی ها و ابزارهایی که در اختیار دارند می توانند بر رقیب همشهری غلبه کنند و سه امتیاز دربی دلاموله و شادی نیمی از شهر تورینو را به همراه بیاورند.


0 commenti:

ارسال یک نظر