۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

دوری سه هفته ای په په


امید زیادی برای حضور مقتدرانه در ترکیب این فصل یووه داشت اما یک بار دیگر اسیب دیدگی به سراغ این مهره ارزشمند امد. سیمونه په په بار دیگر از ناحیه عضله پا بار ناراحتی روبرو شد و معاینات نشان داد که برای بازگشت و کسب امادگی نیاز به استراحت سه هفته ای دارد، بنابر این این مهره در ترکیب بانوی پیر نخواهد بود. 

0 commenti:

ارسال یک نظر