۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

جان الکان " یووه رویای قهرمانی اروپا را در سر دارد "

مدیر کارخانه فیات و یکی از مالکان خانواده بزرگ انیلی، جان الکان در دیدار دوستانه تیم های بزرگسالان و امید یوونتوس تاکید کرد که یووه به دنبال قهرمانی در اروپاست " امسال فصل بسیار سختی را خواهیم داشت، یوونتوس به خوبی پیشرفت کرده و در حال پیشرفت بیشتر است، فتح سومین اسکودتو از اهمیت زیادی برخورداراست و البته بسیار دشوار، همین طور باید بگویم که رویای فتح و قهرمانی اروپا را نیز در سر داریم و به این مسئله می اندیشیم. "

0 commenti:

ارسال یک نظر